Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Zajednice zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

Zapovjedništvo:

- obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,

- organizira i provodi vatrogasne vježbe,

- provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,

- priprema natjecateljska odjeljenja,

- organizira i provodi vatrogasna natjecanja,

- na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika,

- prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;

- skrbi o konstantnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova Zajednice,

- brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje Zajednica posjeduje.

 

Članovi zapovjedništva su:

1. GORAN ZDELAR - zapovjednik

2. ZORAN MATKOVIĆ - zamjenik zapovjednika

3. TOMISLAV FLEKOVIĆ - tajnik

4. STJEPAN SKUBIN - član

5. KREŠIMIR MALVIĆ - član

6. DAMIR KOS - član

7. JOVICA MARŠIĆ - član

8. PERICA SEVEROVIĆ - član

9. MIHAEL HUSNJAK - član