Tijela zajednice su: 

-SKUPŠTINA

-PREDSJEDNIŠTVO

-ZAPOVJEDNIŠTVO

-NADZORNI ODBOR