PREDSJEDNIŠTVO:

-provodi odluke i zaključke Skupštine,

-rukovodi radom Zajednice između dvije sjednice Skupštine,

-utvrđuje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;

-utvrđuje prijedlog izvješća o rau i financijskom poslovanju,

-utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana,

-utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština;

-utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Zajednice;

-donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;

-utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

-donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim planom;

-donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;

-donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika;

-donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;

 

Članovi predsjedništva su:

1. IVAN ZDELAR - predsjednik

2. STJEPAN SKUBIN - zamjenik predsjednika

3. TOMISLAV FLEKOVIĆ - tajnik

4. ŽELJKO HALAPA - član

5. STEVO SILADIĆ - član

6. IVAN ZEMAN - član

7. ŽELIMIR GLUŠČIĆ - član

8. MARIJAN ŠEMOVČAN - član

9. GORAN DRVARIĆ - član