Općina Šandrovac je obnovljena/osnovana 1997. godine, već naredne godine, na inicijativu načelnika Josipa Dekalića i tadašnjeg predsjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Ivana Repa dolazi do osnivanja Vatrogasne zajednice općine Šandrovac, kojoj je smisao koordinirati sve aktivnosti svih vatrogasnih društava na području općine. U vrijeme osnivanja Vatrogasne zajednice bilo je ukupno 155 vatrogasaca, odnosno članova svih društava sa područja općine.

U zajednicu je udruženo pet DVD-a iz općine Šandrovac:
- DVD Šandrovac - društvo je osnovano 1928. godine
- DVD Lasovac - društvo je osnovano 1954. godine
- DVD Pupelica - društvo je osnovano 1954. godine
- DVD Ravneš - društvo je osnovano 1977. godine
- DVD Kašljavac - društvo je osnovano 1981. godine

Za prvog predsjednika Vatrogasne zajednice izabran je Ivan Zdelar, i to se nije promijenilo sve do danas. Prvi zapovjednik bio je Stjepan Kežman. Vatrogasna zajednica općine Šandrovac tada ima 78 ispitanih vatrogasaca, 5 dočasnika i tri viša vatrogasna časnika, te pet vatrogasnih traktorskih cisterni i jedan vatrogasni agregat.

Budući da su u vrijeme Domovinskog rata vatrogasne aktivnosti, kao npr. vježbe i takmičenja bile gotovo u potpunosti prekinute osnivanjem općine i vatrogasne zajednice stvoreni su preduvjeti za pojačane aktivnosti vatrogastva kao važnog čimbenika, kako u osnovnoj djelatnosti tako i općem društvenom životu na području općine Šandrovac. Tako se krenulo k organiziranju brojnih vatrogasnih takmičenja i to pod pokroviteljstvom Općine Šandrovac.

Godine 2003. sa sredstvima općine Šandrovac i Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije nabavljeno je navalno vozilo marke Stayer. Ovo je vozilo opremljeno pumpom visokog pritiska i tada je bilo jedino, odnosno prvo na području županije.

Odmah nakon nabave tog vozila krenulo se k izgradnji novog prostora
gdje će biti smješteno vozilo (u prvo vrijeme vozilo se čuvalo u Lasovcu), što je i učinjeno već do 2005. godine.

Godine 2006. osnovana je interventna vatrogasna postrojba koja danas
broji 23 člana. 2009. godine općina Šandrovac daje sredstva za nabavu pratećeg vatrogasnog vozila marke TAM-130. Do tada već je nabavljena sva moderna vatrogasna oprema, a svi vatrogasci su školovani. Stoga je Vatrogasna zajednica općine stekla sve uvjete za pružanje usluga vatrogasne zaštite. Nadasve je ovo vrlo važno budući da INA-naftaplin ima svoje eksploatacijske jedinice na području općine, te je sa istom tvrtkom sklopljen ugovor o pružanju usluga u preventivi i eventualnim slučajevima gašenja požara. Ta sredstva se koriste za nabavu potrebne vatrogasne opreme.

Svi članovi vatrogasci na području Vatrogasne zajednice općine Šandrovac su obučeni iz svih vatrogasnih zvanja (za djelovanje u svim vrstama situacija vezanih za požar, pružanju prve medicinske pomoći itd.) i svi imaju liječničke svjedodžbe. Za područje ove Vatrogasne zajednice organizirano je 24 satno dežurstvo, a jednom tjedno se organiziraju treninzi interventne vatrogasne postrojbe.

2015. godine uz pomoć Državne uprave za zaštitu i spašavanje, županije


Bjelovarsko-bilogorske, Vatrogasne zajednice županije Bjelovarsko-bilogorske i Općine Šandrovac kupljeno je navalno vozilo marke Volvo, a još 2010. godine Vatrogasna zajednica općine Šandrovac uspjela je ishoditi dobivanje certifikata za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova i građana za vatrogasna zvanja u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, do zvanja vatrogasnih dočasnika.

Za svoje aktivnosti, postavljanje standarda i kvalitetu zaštite i preventive od požara Vatrogasnu zajednicu općine Šandrovac županija Bjelovarsko-bilogorska je 2012. odlikovala, budući da je pokretač rada i koordinacije suradnje i pomoći između susjednih općina, Veliko Trojstvo , Severin, Velika Pisanica i Nova Rača te se općine udružuju u koordinaciju „Bilogora“.

Danas Vatrogasna zajednica općine Šandrovac usmjerava svoje aktivnosti prvenstveno na rad i razvoj interventne postrojbe Vatrogasne zajednice općine Šandrovac, uključivanjem prvenstveno mladih u vatrogastvo te edukacijom mještana na području zaštite od požara. Raspolaže modernom opremom te može odgovoriti na najzahtjevnije intervencije i izazove. Ove godine kreće i izgradnja vatrogasnog centra gdje se Općina Šandrovac kandidirala u rujnu 2018. godine za projekt izgradnje vatrogasnog doma u Šandrovcu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koja je sastavni dio Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Odobrena su sredstva za navedeni projekt u iznosu oko 2,7 milijuna kuna, te uskoro kreće izgradnja te općina Šandrovac će još uložiti oko milijun kuna svojih sredstava. Ovim projektom naši vatrogasci napokon će imati svoj prostor.