DVD Ravneš osnovano je 26.03.1977. godine na osnivačkoj skupštini održanoj u Društvenom domu u Ravnešu.

Osnivači društva su bili: 

1. Bošnjak Mijo

2. Zglavnik Ivo

3. Ivanović Branko

4. Vojnović Dušan

5. Guljaš Pero

6. Kos Franjo

- za prvog predsjednika DVD-a Ravneš izabran je Bošnjak Mijo

 Zapovjednik - Zglavnik Ivo

Tajnik - Guljaš Pero

Blagajnik - Vojnović Dušan

Spremištar - Krmpotić Ivo

Svi osnivači su bili i članovi Upravnog odbora. Do kraja 1977. godine društvo je brojilo oko 30 članova. Daljne aktivnosti društva su bile sljedeće:

- organiziran je tečaj za ispitivanje vatrogasaca 1978. i 1981. godine kada je cjelokupno članstvo bilo obuhvaćeno tim tečajevima te su i svi isti položili sljedeče aktivnosti su se odvijale uglavnom u sklopu Vatrogasnog odreda Orovac čiji su osnivači bili DVD- Severin, Orovac, Ravneš i Kašljevac.

Društvo je učestovalo na susretima prijateljstva i proslavama godišnjica u svim okolnim selima pa i šire te je učestvovalo i organiziralo javne vježbe koje su se bodovale te je po ukupnomu broju bodova se dobivala i financijska potpora od SIZ-a  za zaštitu od požara. Od tih novaca kao i od skupljenih dobrovoljnih priloga mještana sela Ravneš pristupilo je izgradnji toplotnog spremišta za traktorsku cisternu koju je društvo dobilo 1981. godine. 

Društvo svoj rad nije prekidalo niti u vrijeme  Domovinskog rata kada su gotovo svi njegovi članovi bili učesnici u Domovinskom  ratu. Tokom svih onih godina društvo je provodilo protupožarnu preventivu i dežurstvo koje je bilo obavezno tokom žetve u ljetu.

Osnutkom općine Velika Pisanica i DVD Ravneš je 1993. godine potpao pod VZO Velika Pisanica gdje je također aktivno učestvovalo u svim aktivnostima do 1997. godine kada je naselje Ravneš izašlo iz sastava općine Velika Pisanica te je osnovana općina Šandrovac. Bilo je također aktivno u osnivanju sadašnje VZO Šandrovac 1998. godine. Društvo je u proteklom razdoblju organiziralo jubilarnu proslavu 10-e, 20-e i 30-e godine postojanja.

Učestvuje od prvog dana u svim takmičenjima i aktivnostima VZO-a Šandrovac sa medaljama i većim uspjesima o čemu svjedoće osvojeni pehari.

S ponosom možemo reći da društvo i danas je aktivno te da prati trendove i sve zakonske akte koje su Republika Hrvatska i Europska Unija  propisale o radu udruga i vatrogasnih društava. Uz veliku pomoć VZO-a Šandrovac i općine Šandrovac u selu Ravneš  DVD Ravneš je jedina registrirana udruga građana.